REVIZUIREA DREPTURILOR DE PENSIE – Decizie definitiva a judecatorilor: „Plata calculata si pe baza acestor venituri trebuie sa profite asiguratului, sau dupa caz pensionarului” (Document)

3131
Vechimea in munca se poate cumpara.

Sursa Foto: Realitatea

Lumea Banilor prezinta Decizia 584/2022 a Curtii de Apel Pitesti intr-un proces avand ca obiect recalcularea pensiei.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Arges la data de 16.12.2020, reclamantul B B a chemat in judecata Casa de Pensii, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata ca la calculul drepturilor de pensie sa fie valorificate salariile brute mentionate in adeverinta, precum si la plata diferentelor de pensie cuvenite incepand cu 05.11.2020, cu cheltuieli de judecata.
Motivand cererea, reclamantul a aratat ca la calculul drepturilor de pensie nu i-au fost valorificate salariilor brute realizate de acesta si mentionate in adeverinta. In ceea ce priveste valorificarea salariilor brute, reclamantul a aratat ca parata nu a valorificat aceste venituri, incalcand principiul contributivitatii, intrucat a fost retinuta contributia de asigurari sociale. Astfel, se impune recalcularea drepturilor sale de pensie prin luarea in calcul a salariilor brute realizate.

Formuland intampinare, la data de 29.03.2021 parata a solicitat respingerea actiunii pe motiv ca veniturile inscrise in adeverinta nu pot fi valorificate la determinarea punctajului mediu anual in scopul stabilirii drepturilor de pensie ale reclamantului, avand in vedere dispozitiile art. 165 din Legea nr. 263/2010 coroborate cu prevederile Anexei nr. 15 la Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010.

Angajatorul a platit contributiile

Prin sentinta civila nr.3285 din 16 iunie 2021,Tribunalul Arges a admis actiunea si a obligat parata sa revizuiasca drepturile de pensie ale reclamantului stabilite prin decizia nr…12.2020, luand in considerare veniturile salariale brute mentionate in adeverinta, precum si la plata diferentelor de pensie rezultate incepand cu data de 05.11.2020, respectiv a cheltuielilor de judecata in cuantum de 595 lei.
Pentru a pronunta o astfel de solutie, tribunalul a retinut, in esenta ca, pentru veniturile brute realizate de reclamant, rezultand din adeverinta, angajatorul a platit contributiile la bugetul asigurarilor sociale de stat astfel ca, aceste venituri trebuie avute in vedere la revizuirea drepturilor de pensie potrivit dispozitiilor art.107 alin.1 din Legea nr.263/2010.

Motivele de apel

Impotriva sentintei a formulat apel Casa de Pensii, pentru motive de nelegalitate, in dezvoltarea carora s-a aratat ca instanta de fond a dispus in mod gresit recalcularea pensiei in raport de veniturile care nu au facut parte din salariul brut, neindeplinind conditiile la care se refera art. 165 alin.(1) si (2) din Legea nr. 263/2010 precum si normele cuprinse in Anexa nr.15 la HG nr.257/2011 de aprobare a Normelor Metodologice privind punerea in aplicare a legii sistemului unitar de pensii publice. Din veniturile brute fac parte si sporuri cu caracter nepermanent care nu fac parte din baza de calcul a punctajelor lunare.
Intimatul a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca neintemeiat pentru argumentul ca in mod corect instanta de fond a dispus recalcularea pensiei fata de veniturile care au fost avute in vedere la calculul si virarea contributiilor de asigurari sociale, respectandu-se principiul contributivitatii reglementat de art.2 lit.c) din Legea nr.19/2000, respectiv art.2 lit.e) din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice.

In urna analizarii apelului, Curtea de Apel Pitesti l-a respins, ca nefondat, decizia fiind definitiva.

Iata pasaje din decizia Curtii de Apel Pitesti, pe care o atasam integral la finalul articolului:

In cuprinsul adeverintei nr…. s-a mentionat ca pentru veniturile realizate de catre reclamant, angajatorul a platit contributie pentru asigurarile sociale de stat la bugetul de asigurari sociale.
Apelanta a criticat solutia instantei de fond, pentru ca veniturile nu indeplinesc conditiile reglementate in Anexa nr.15 la HG nr.257/2011 de aprobare a Normelor Metodologice privind punerea in aplicare a Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice in sensul ca, la calcul dreptului la pensie sunt avute in vedere salariile inregistrate in carnetul de munca, precum si alte sporuri cu caracter permanent.

Regimul juridic

Inalta Curte de Casatie si Justitie, analizand regimul juridic al unor venituri fara caracter permanent realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, a statuat cu valoare obligatorie, in urma solutionarii recursului in interesul legii, prin decizia nr.19/2011, ca acestea pot fi avute in vedere la calculul punctajelor lunare, daca au facut parte din salariul brut lunar si au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari virate la bugetul de asigurari sociale de stat.
Este adevarat ca sporurile cu caracter nepermanent au fost excluse de la calculul punctajelor lunare, insa prin dezlegarea problemei de drept Inalta Curte de Casatie si Justitie a interpretat vointa legiuitorului in raport de principiul contributivitatii pe care se bazeaza sistemul public de pensii.
Dand eficienta acestui principiu, plata contributiilor de asigurari sociale calculata si pe baza acestor venituri, trebuie sa profite asiguratului sau dupa caz pensionarului, chiar daca a fost o plata nedatorata, fiindca angajatorul avea sarcina sa excluda de la baza de calcul veniturile pentru care nu se datoreaza contributii la bugetul de asigurari sociale de stat.
Fata de toate aceste argumente, in baza art.480 Cod procedura civila, se va respinge apelul ca nefondat”.

*Cititi aici integral decizia Curtii de Apel Pitesti

sursa:rolii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

liternet