UNIQA IESE DE PE PIATA RCA – Decizia ASF: ”Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie acordata societatii Uniqa Asigurari S.A”

8966
UNIQA IESE DE PE PIATA RCA – Decizia ASF

Mutare de ultima ora din partea uneia dintre cele mai importante companii de asigurari. Uniqa Asigurari SA s-a retras de pe piata asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto (RCA), primind acceptul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Conform unui comunicat de presa de miercuri, 24 noiembrie 2021, ASF a aprobat cererea companiei Uniqa Asigurari SA de retragere a autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie. “Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie (RCA) acordata societatii Uniqa Asigurari S.A”, se arata in comunicatul ASF.

Prezentam toate masurile adoptate de Consiliul ASF:

“In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si notificarea ESMA cu privire la intentia A.S.F. de a se conforma Ghidului comun ESMA-EBA privind adecvarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 15 zile);

Proiectul de Instructiune privind modul de transmitere a raportarilor si a altor documente in format electronic catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 20 zile);

Proiectul de Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligatiile in materie de date de piata prevazute in MiFID II/MiFIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 15 zile).

B) Autorizare

Aprobarea solicitarii S.S.I.F. Swiss Capital S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societatii de catre actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2022 si 2023;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Ascendia S.A. Bucuresti si emiterea Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a obligatiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. Bucuresti si a emiterii Certificatului de inregistrare a acestora;

Aprobarea proiectului de achizitie prezentat de Allianz – tiriac Asigurari S.A. in vederea dobândirii unei participatii calificate directe din capitalul social al societatii Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.;

Aprobarea modificarii structurii actionariatului indirect semnificativ al societatii Porsche Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de parti sociale, noi asociati semnificativi, structura asociatilor, modificare articol);

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie (RCA) acordata societatii Uniqa Asigurari S.A.”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole