STATUL, PATRON LA BANCA – Isarescu supravegheaza. A fost aprobat actul constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare. Aflati cine o va conduce

507

sursa foto: youtube BNR

Guvernul a aprobat actul constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare – S.A (BID). Banca se infiinteaza ca societate pe actiuni de tip inchis, institutie de credit, persoana juridica de drept privat, detinuta pe toata perioada de functionare de statul roman, prin Ministerul Finantelor, in calitate de actionar unic, sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei condusa de Mugur Isarescu (foto).

Potrivit ministrului de Finante Marcel Bolos, prin intermediul acestei banci se va crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare si durabile, care vor contribui la modernizarea infrastructurii si la stimularea cresterii economice.

Obiectivele strategice ale BID sunt:

a) facilitarea accesului la finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii;
b) asigurarea accesului la finantare pentru proiecte de infrastructura viabile si atragerea capitalului privat in investitii;
c) sprijinirea procesului de accesare si utilizare a fondurilor europene si a efectului de multiplicare asociat;
d) furnizarea de asistenta tehnica.
BID se infiinteaza ca societate pe actiuni de tip inchis, institutie de credit, persoana juridica de drept privat, detinuta pe toata perioada de functionare de statul roman, prin Ministerul Finantelor, in calitate de actionar unic, sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, cu repectarea prevederilor Regulamentului nr.4/2023 emis de BNR care reglementeaza cerintele privind evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul bancii de dezvoltare.

Capitalul bancii

Potrivit ministerului de Finante, capitalul social subscris este de trei miliarde lei, din care capitalul varsat la inregistrarea bancii la Registrul comertului este de 119 milioane lei, diferenta urmand a se achita in doua transe pana la finalul anului 2024.
Misiunea generala a BID este de a sprijini dezvoltarea economica si sociala, competitivitatea economica, inovarea si cresterea economica sustenabila, in scopul remedierii disfunctionalitatilor de pe piata financiara, pe baza unei analize independente ex-ante.
BID beneficiaza de garantia statului pentru executarea principalului aferent obligatiilor de plata asumate in nume si pe cont propriu de catre banca, precum si pentru executarea tuturor obligatiilor de garantare asumate de catre aceasta, in cazul in care obligatiile respective nu beneficiaza de nicio alta garantie.
Conducerea BID
Organul de conducere este adunarea generala a actionarilor, banca fiind administrata in sistem dualist de catre un Consiliu de Supraveghere alcatuit din sapte membri numiti de catre adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de maximum patru ani cu posibilitatea de a fi realesi, si de catre un Directorat alcatuit din trei membri, numiti de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, de asemenea cu posibilitatea de reinnoire.

Componenta Consiliului de Supraveghere si a Directoratului:

Consiliul de Supraveghere:

Presedinte: NANU Stefan;
-Membri: CIOBANASU George-Romeo, BADEA Dorin-Alexandru, TANASE Ioana, MARINEL Gheorghe, POPESCU Mioara, ILIESCU Daniela-Elena.

Directorat

Presedinte: SANDU Danut- Leonard;
-Membri: Nicolescu Raluca-Ana-Maria si Kubinschi Florian-Raimund.
Primul auditor financiar al bancii, selectat prin procedura de selectie derulata de catre MF, in calitate de actionar unic, este Pricewaterhousecoopers Audit SRL.

Ultimele articole