PROPRIETATE – Inalta Curte a transat problema (Minuta)

1605
drept de proprietate

Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o dezlegare de drept cu privire la rectificarea titlurilor de proprietate.

Iata Decizia 19  in dosarul 3418/1/2020:

 „Admite sesizarea formulata de Tribunalul Suceava – Sectia I civila, in dosarul nr. 5511/314/2016, privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in interpretarea dispozitiilor art. 591 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. 92 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 219/2012 si art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:

Instanta de judecata este competenta sa solutioneze pe fond cererile avand ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil si in acest caz.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole