POSTA ROMANA ADUCE VOUCHERELE SOCIALE – Termenul maxim in care se distribuie. Valoarea tichetelor

877

Posta Romana a semnat conventia pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Documentul reglementeaza modul in care cardurile vor fi distribuite catre populatie. Valoare nominala a acestora este de 250 lei.

Distribuirea catre destinatari a cardurilor va fi facuta la domiciliile beneficiarilor, intr-un termen de maximum cinci zile lucratoare de la primirea acestora din partea emitentilor autorizati, intreaga perioada de valabilitate a conventiei fiind de 18 luni de la semnarea documentului.
Aproximativ trei milioane de persoane din categorii vulnerabile urmeaza sa primeasca cardurile emise pentru programul temporar “Sprijin pentru Romania”, care are alocat un buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE si din fonduri europene nerambursabile.
Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului care a fost adoptat, sprijinul material pentru categoriile de populatie vulnerabile are drept scop compensarea unei parti din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achizitionarea de produse alimentare de baza si/sau pentru asigurarea de mese calde.

Categoriile care beneficiaza de tichete sociale:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
b) persoanele incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
c) familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
f) persoanelor fara adapost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale in vigoare.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde emise nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare in numerar. Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea de produse alimentare si de mese calde pentru care au fost emise, conform instructiunilor entitatii achizitoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole