PESTE 14 MILIOANE DE LEI PENTRU AGRICULTURA – Statul demareaza schema de ajutor pentru producatori (Document)

388

sursa foto: facebook ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii condus de Petre Daea (foto) a pus in dezbatere publica proiectul pentru aprobarea schemei de ajutor pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum in 2023. Suma alocata depaseste 14 milioane lei, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/hectar.

Pentru a obtine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la 17 noiembrie.
Pentru a putea beneficia de bani, producatorii agricoli trebuie sa respecte urmatoarele conditii de eligibilitate:
• sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
• sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata inscrisa in program, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
• sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2023;
• sa faca dovada productiei minime realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Beneficiarii

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, valabil pana la 31 decembrie 2023;
b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;
c) producatorii agricoli societati agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
d) producatorii agricoli persoane juridice.

Documentele necesare

„a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
b) copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2023;
c) imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, dupa caz;
d) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;
e) dovada cont activ banca/trezorerie;
f) adeverinta in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafata de teren cultivata cu cartof de consum utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
g) declaratii pe propria raspundere.
Cererea de inscriere in program trebuie depusa incepand cu data intrarii in vigoare a HG si pana cel tarziu data de 15 mai, inclusiv.
Valorificarea productiei se va face pana cel tarziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza pana la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Directiile Agricole Judetene transmit situatia centralizatoare la MADR – DGBFFE – pana la data de 5 decembrie inclusiv”, potrivit ministerului Agriculturii.

*Cititi aici proiectul

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole