PESTE 1 MILIARD EURO PENTRU INDEPENDENTA ENERGETICA A ROMANIEI – Sursa noua de finantare. Guvernul si-a facut planul (Document)

409

Consolidarea sistemului energetic national: ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza in consultare publica proiectul privind capitolul REPowerEU, care va aduce Romaniei 1,4 miliarde de euro pentru independenta energetica.

Potrivit MIPE, REPowerEU aduce Romaniei o finantare noua de 1.440.391.220 euro (din care 1.397.228.597 Euro alocare RePowerEU si 43.162.623 Euro rezerva de ajustare la BREXIT) pentru investitii strategice in domeniul cheie al sigurantei energetice, care sa permita crearea unor ecosisteme de productie si stocare a energiei curate (hidroenergie, fotovoltaice). Setul de masuri propuse (economisirea energiei, diversificarea capacitatilor de productie, asigurarea lantului de aprovizionare)  va consolida rezilienta sistemului energetic national cu impact pozitiv in sprijinirea accelerarii tranzitiei Europei la o energie curata.

Reformele si investitiile din REPowerEU

Reformele si investitiile propuse pentru consolidarea rezilientei sistemului energetic national sunt:

–Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT in scopul productiei de energie verde, inclusiv crearea registrului unic national al terenurilor neproductive (alocare 15.000.000 euro).

Investitiile sunt pentru:

• Crearea cadrului legal pentru identificarea terenurilor neproductive/degradate/ curti constructii proprietate publica sau privata a statului/ proprietate publica sau privata a UAT-urilor / alte tipuri de proprietate publica sau privata avand ca scop utilizarea acestora in scopul productiei de energie verde si crearea registrului unic national al terenurilor neproductive;
• Cresterea capacitatii administrative a Agentiei Domeniilor Statului (ADS) prin crearea unui registru unic de inventariere pentru cele aproximativ 320.000 hectare de teren aflate in administrare in scopul supravegherii utilizarii corespunzatoare a terenurilor neproductive, inclusiv pentru producere de energie verde.

–Formarea profesionala a resursei umane in domeniile producerii, stocarii, transportului si distributiei de energie verde (alocare 4.000.000 euro)

–Cresterea eficientei energetice si a productiei de energie verde (alocare 229.000.000 euro)

Aici sunt cuprinse:

• Proiect pilot in energie verde si managementul eficient al apei (alocare 8.000.000 euro);
• Schema de ofertare pentru instalarea unei capacitati totale de 130 MW aferente productiei de energie electrica solara cu tehnologie fotovoltaica flotabila pe infrastructura sistemelor hidroameliorative aflate in administrarea ANIF (alocare 100.000.000 euro);
• Schema de ajutor de stat pentru instalarea unei capacitati totale de 100MW aferente productiei de energie electrica din sursa hidro (alocare 121.000.000 euro).

–Decarbonizarea sectorului agricol prin cresterea eficientei energetice a infrastructurii canalelor principale si a echipamentelor aferente sistemelor hidroameliorative (alocare 207.000.000 euro);

–Utilizarea cladirilor rezidentiale pentru accelerarea implementarii energiei din surse regenerabile – Acordarea de vouchere pentru stimularea instalarii panourilor fotovoltaice si a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru cladirile rezidentiale apartinand persoanelor fizice. (alocare 233.691.220 euro);

–Sate Autonome Energetic (alocare 200.000.000 euro);

–Noi capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabila (Top up I1, I3 – C6) (alocare 300.000.000 euro)

Aici sunt cuprinse:

• Noi capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile (alocare 200.000.000 euro);
• Dezvoltarea de capacitati de productie pe gaz, flexibile si de inalta eficienta, pentru cogenerarea de energie electrica si termica (CHP) in sectorul incalzirii centralizate, in vederea atingerii unei decarbonizari profunde (alocare 100.000.000 euro).

–Digitalizarea, eficientizarea si modernizarea retelei nationale de transport a energiei electrice (alocare 148.000.000 euro)

Aici sunt cuprinse:

• Accelerarea integrarii surselor regenerabile de energie si facilitarea schimburilor transfrontaliere a energiei electrice prin construirea Liniei Electrice Aeriana de 400 kV Suceava – Balti, incluzand lucrari relevante in statiile Suceava (RO) si Balti (MD) (alocare 76.512.000);
• Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) si instalatii de stocare a energiei electrice destinate alimentarii serviciilor interne instalate in statiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 32.170.000 euro);
• Retehnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A (alocare 29.940.000 euro);Optimizarea retelei de comunicatii si crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (alocare 9.378.000 euro).

–Digitalizarea, eficientizarea si modernizarea retelei nationale de transport a gazelor naturale (alocare 103.700.000 euro)

Aici sunt cuprinse:

• Crearea unor noi infrastructuri pentru asigurarea aprovizionarii cu gaze naturale (alocare 100.000.000 euro);
• Dezvoltarea sistemului SCADA pentru cresterea sigurantei in operare a sistemului national de transport gaze naturale (alocare 3.700.000 euro).

*Cititi aici documentul MIPE

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole