ORDONANTA PENTRU PLATILE CASH – Plafon zilnic de 10.000 lei pentru o persoana. Vedeti forma finala

736

sursa foto: observatornews.ro

Guvernul a adoptat OUG care modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash. Actul normativ tine cont de opiniile exprimate de intreprinzatori prin sondajul realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania in perioada 3-6 noiembrie 2023, precum si de reactiile societatii la masurile de limitare a utilizarii numerarului.

Astfel, se revine la situatia in care incasarile se fac in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei intre operatorii economici. Incasarile efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry se vor limita la un plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Vor fi interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Limitari

De asemenea, vor fi interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
Operatiunile de incasari si plati in numerar, reprezentand contravaloarea unor livrari ori achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana.

Banii pe card peste 10.000 lei

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar. Sumele care depasesc aceste plafoane pot fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, iar sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Reglementari privind prestarea de servicii

Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat  operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei,  efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.
Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Ultimele articole