INSTITUTIE FINANCIAR NEBANCARA, RADIATA DE BNR – Isarescu a semnat

1191
institurii financiar nebancare

Banca Nationala a Romaniei (BNR) condusa de Mugur Isarescu a decis radierea din Registrul general Institutii Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. si interzicerea desfasurarii activitatii de creditare de catre aceasta societate.

Iata anuntul BNR:

Luand in considerare aspectele consemnate in Nota Directiei supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general tinut la Banca Nationala a Romaniei a institutiei financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare, intocmita in baza constatarilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situatiilor financiare anuale, a raportului administratorilor si a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum si la necomunicarea modificarilor intervenite in situatia societatii referitoare la componenta actionariatului si a consiliului de administratie, si avand in vedere ca Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. a fost sanctionata pentru deficiente constatate in desfasurarea activitatii prin ordinele prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 40/2019 si nr. 62/2019 cu avertisment scris si, respectiv, amenda aplicata institutiei financiare nebancare,

luand act de faptul ca Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A.:

-nu a transmis Bancii Nationale a Romaniei Situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectand prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care ducerea la indeplinire a obligatiei a facut obiectul unei masuri de relaxare, in ceea ce priveste termenul de transmitere (pana cel mai tarziu la data de 15.06.2020), comunicata prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020;

-nu a comunicat Bancii Nationale a Romaniei modificarile intervenite in situatia societatii referitoare la componenta actionariatului si a consiliului de administratie, nerespectand prevederile art. 36 alin. (1) – (3), precum si ale art. 39 alin. (1) lit. f) si h) din Regulamentul nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, fapte ce intra sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din data de 19 octombrie 2020, hotareste:

Art. 1. – Se radiaza din Registrul general Institutii Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A., cu sediul in Bucuresti, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. J40/8036/2006, avand cod unic de inregistrare 18680457, inscrisa in registrul sus-mentionat la sectiunea k) – Activitati multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/20.10.2006 si, implicit, se interzice desfasurarea activitatii de creditare de catre aceasta societate.

Art. 2. – Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN – S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – Prezenta hotarare isi produce efectele incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole