GUVERNUL A APROBAT INTERZICEREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL – Iata ce se intampla cu varsta de pensionare si ce exceptii sunt (Document)

1628

Guvernul condus de Florin Citu a aprobat Proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare.
Mai exact, interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Astfel, la intrarea in vigoare a legii, acest lucru nu va mai fi posibil.
Potrivit proiectului, romanii ajunsi la varsta pensionarii pot opta sa-si continue activitatea pana la varsta de 70 de ani. Daca aleg sa munceasca in continuare, ei trebuie insa sa renunte la pensie:

“Persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala si care au si calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligatia ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa isi exprime in scris optiunea pentru continuarea activitatii in baza aceluiasi contract de munca, raport de serviciu sau act de numire, dupa caz, pana la implinirea varstei de 70 de ani sau pentru incetarea contractului individual de munca, raportului de serviciu sau a actului de numire in functie, dupa caz.
In situatia in care isi exercita optiunea pentru continuarea activitatii, se suspenda plata pensiei incepand cu data de intai a lunii urmatoare exprimarii optiunii”.

Prevederile nu se aplica:

-persoanelor alese in functii de autoritate sau demnitate publica sau celor pentru care durata mandatului este prevazuta de Constitutie;

-persoanelor care beneficiaza de drepturi de autor in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-personalului didactic de predare pensionat incadrat in regim de plata cu ora in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-pensionarilor incadrati in gradul III de invaliditate;

-membrilor Academiei Romane;

-asistentilor personali si asistentilor personali profesionisti prevazuti de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-asistentilor maternali prevazuti de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ingrijitorilor la domiciliu pentru persoana varstnica prevazuti de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*Cititi aici documentul adoptat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole