FURNIZORII DE ENERGIE PLATESC – Se ofera compensatii financiare pentru prosumatori. Produceti energie din surse regenerabile, luati bani (Document)

560

sursa foto: stiri.botosani.ro

Compensatii financiare pentru prosumatori (cei care nu doar consuma energie din reteaua electrica, ci si produc si livreaza energie din surse regenerabile-n.r) de la firmele de energie. Senatul a adoptat proiectul privind modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 prin care se stabileste ca persoanele fizice si juridice pot obtine compensatii financiare pentru energia electrica produsa si livrata in retea. Camera Deputatilor este forul decizional.

Astfel, in ceea ce priveste prosumatorii persoane juridice care produc energie electrica in unitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata de pana in 200 kW si care au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrica sunt obligati:

a) In situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mica decat cantitatea de energie electrica consumata, sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare cantitativa, respectiv sa factureze diferenta dintre cantitatea de energie consumata si cantitatea de energie produsa si livrata in retea;
b) in situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie electrica consumata, sa reporteze in facturile prosumatorilor diferenta dintre cantitatea livrata si cea consumata, prosumatorii putand utiliza cantitatea de energie reportata pe o perioada de maximum 24 de luni de la data facturarii.
La finalul celor 24 de luni, furnizorul realizeaza in mod obligatoriu o compensare financiara:
c) in situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie electrica consumata de prosumator, sa realizeze compensarea financiara de la sfarsitul perioadei de 24 de luni conform pretului indicat in facturile lunare emise in numele si in contul prosumatorului pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica.

Reglementari pentru persoanele fizice

In ceea ce priveste prosumatorii clienti casnici persoane fizice care produc energie electrica in unitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata de pana in 200 kW si cu care au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrica sunt obligati:
a) in situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mica decat cantitatea de energie electrica consumata, sa realizeze in factura prosumatorilor clienti casnice persoane fizice o compensare cantitativa, respectiv sa factureze diferenta dintre cantitatea de energie consumata si cantitatea de energie produsa si livrata in retea;
b) in situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie electrica consumata, sa reporteze in facturile prosumatorilor clienti casnici persoane fizice diferenta dintre cantitatea livrata si cea consumata, prosumatorii putand utiliza cantitatea de energie reportata pe o perioada de maximum 24 de luni de la data facturarii.

Obligatiile

La finalul celor 24 de luni, furnizorul realizeaza in mod obligatoriu o compensare financiara, in masura in care prosumatorul client casnic persoana fizica nu solicita in mod expres inaintea celor 24 de luni realizarea de catre furnizor a unei compensari financiare;
c) in situatia in care cantitatea de energie electrica produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie electrica consumata de prosumatorul client casnic persoana fizica si prosumatorul nu a solicitat o compensare financiara pe parcursul celor 24 de luni de la data facturarii, sa realizeze compensarea financiara de la sfarsitul perioadei de 24 de luni conform pretului indicat in facturile lunare emise in numele si in contul prosumatorului client casnic persoana fizica pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica;
d) la solicitarea prosumatorilor clienti casnici persoane fizice, in situatia in care cantitatea de energie produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie consumata de prosumatori, oricand pe parcursul celor 24 de luni sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare financiara in limita sumei excedentare din contul prosumatorului pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica si valoarea facturata aferenta consumului de energie electrica, ulterior aplicarii mecanismului de compensare cantitativa.
Compensarea financiara se face conform pretului indicat in facturile lunare emise in numele si in contul prosumatorului pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica, conform prevederilor legale aplicabile;
e) la solicitarea prosumatorilor clienti casnici persoane fizice, oricand pe parcursul celor 24 de luni sau la finalul perioadei de 24 de luni sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare financiara in limita sumei excedentare din contul prosumatorului pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in reteaua electrica si valoarea facturata aferenta consumului de energie electrica si gaze naturale pentru oricare din locurile de consum ale titularului contractului de vanzare-cumparare a energiei electrice in cauza, aflate in portofoliul furnizorului;
f) la solicitarea prosumatorilor clienti casnici persoane fizice, in situatia in care cantitatea de energie produsa si livrata in retea este mai mare decat cantitatea de energie consumata de prosumatori, si vointa exprimata de prosumatori este sa transmita cu titlu gratuit cantitati de energie catre clientii furnizorului, furnizorii de energie electrica sunt obligati sa realizeze transferul cantitatilor de energie conform cerintelor prosumatorilor si in acord cu legislatia aplicabila.

Cititi aici proiectul

Ultimele articole