FLORIN CITU SI-A CONVOCAT MINISTRII – Premierul va semna

3315

Premierul Florin Citu a convocat joi, 24 iunie 2021, de la ora 10.00, o sedinta de guvern.
Pe ordinea de zi se afla Proiectul OUG pentru modificarea si completarea art. 230 si 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, dar si Proiectul OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Iata ordinea de zi:

I. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 si 8 februarie 2021, intre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Croatia, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovaca si Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolutie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-6.pdf
 2. PROIECT DE LEGE privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-5.pdf
   
  II. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA

 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art. 230 si 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-9.pdf
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-10.pdf
   
  III. PROIECTE DE HOTARARI
 5. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-51.pdf
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1850/2006
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-52.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-53.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-54.pdf 
 9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 256/2010
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA-3.pdf 
 10. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei la Conferinta de la Haga de Drept International Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020-30 iunie 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-55.pdf
 11. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale imobilului aflat in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Margineni din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-57.pdf
   
 12. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Centrului de Detentie Craiova din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-69.pdf
 13. PROIECT DE HOTARARE privind rechemarea unui consul general
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-59.pdf 
 14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale Societatii “Avioane Craiova” S.A.
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-70.pdf
 15. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Oradea, unitate aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-60.pdf 
 16. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea datelor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentand teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in domeniul public al judetului Valcea, precum si declasarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-61.pdf 
 17. PROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersectia DN 73 cu DJ 703 K pe raza localitatii Maracineni”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-62.pdf 
 18. PROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Amenajare intersectie cu sens giratoriu la intersectia DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, iesire din localitatea Spataru din judetul Buzau
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-63.pdf 
 19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Tulcea, Maramures, Suceava, Iasi si Timisoara
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-64.pdf
 20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unei parti din imobilul 816 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-65.pdf 
 21. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unei parti din imobilul 1026 aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale, constituita din constructii si o amenajare la teren, situat in judetul Ilfov, din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-66.pdf 
 22. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Directia Asigurare Logistica Integrata
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHG-2.pdf 
 23. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-67.pdf 
   
  IV. MEMORANDUMURI
 24. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind initierea de negocieri in vederea incheierii unui protocol de modificare a conventiei intre Romania si Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere, semnata la Luxemburg la 14 decembrie 1993, precum si aprobarea semnarii protocolului respectiv
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-6.pdf 
 25. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind initierea de negocieri in vederea incheierii unui protocol de modificare a acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 1995, precum si aprobarea semnarii protocolului respectiv
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-7.pdf 
 26. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind initierea de negocieri in vederea incheierii unui protocol de modificare a conventiei intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 19 octombrie 1984, precum si aprobarea semnarii protocolului respectiv
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-8.pdf 
 27. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Secretariatului General al Guvernului ca structura responsabila la nivel national pentru coordonarea gestionarii contributiei financiare acordate Romaniei din Rezerva de ajustare la Brexit
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-9.pdf 
 28. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Catalin Drula, ministrul transporturilor si infrastructurii, in calitate de Presedinte al Partii romane in cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale Romania–Ucraina de colaborare economica, industriala si tehnico-stiintifica
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-10.pdf
   
  V. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
 29. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 4 initiative legislative parlamentare aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-5.pdf 
   
 30. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului asupra unor proiecte de legi initiate de guvernele anterioare, aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-6.pdf 
 31. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 6 initiative legislative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-3.pdf
   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole