FLORIN CITU A SEMNAT – Iata lista actelor adoptate

1095

Guvernul condus de Florin Citu a adoptat mai multe acte normative. Printre acestea se numara OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, sau OUG pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.

Iata lista:

I.    ORDONANTE DE URGENTA

1.  ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea alin. (1) al art. 5, alin (1) al art.14 si alin. (1) si (3) ale art.15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
 2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
  4.ORDONANTA DE URGENTA privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate insotite de marca temporala si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

  II.    HOTARARI
 4. HOTARARE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020
 5. HOTARARE privind aprobarea inchirierii imobilului 2542 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
 6. HOTARARE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului in suprafata de 17,0357 ha, in vederea realizarii obiectivului de utilitate publica si de interes national „Continuarea lucrarilor miniere in perimetrul de licenta al UMC Tismana – Tismana I”
  4.  HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unui bun imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Centrului National al Cinematografiei, precum si pentru inchirierea unor spatii din acest bun imobil
  5.  HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, precum si trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
 7. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitarea liniei de cale ferata Craiova-Calafat, componenta a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publica de interes national
 8. HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Brasov si Constanta, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
 9. HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea codului de clasificatie si a denumirii unor bunuri imobile aflate in administrarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cuprinse in anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  9.  HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea
  10.  HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Checea, judetul Timis
  11.  HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Madaras, judetul Bihor
  12.  HOTARARE privind aprobarea modelului steagului orasului Covasna, judetul Covasna
  13.  HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Chichis, judetul Covasna
  14.  HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Barbatesti, judetul Valcea
  15.  HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societatii Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – SA aflata sub autoritatea Ministerului  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de imprumut (Finantare aditionala pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 150 mil. EUR si a semnarii acestuia; si acordarea imputernicirii de semnare ministrului finantelor
2.   MEMORANDUM cu tema: Achizitie Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare
3.  MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea inlocuirii unui membru titular din partea Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) in cadrul delegatiei nationale a Romaniei la Congresul Autoritatilor Locale si Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026
4.  MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei retinute in proportie de 10%, instituita conform art.21 alin. (7) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bugetului aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat – Legea nr. 15/2021, in suma de 2.800 mii lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole