DECLARATIA UNICA: PROPRIETARII CARE TREBUI SA DECLARE VENITURILE – ANAF anunta regulile (Document)

902
Decizie cu privire la Codul de procedura fiscala

foto: editiadedimineata

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a actualizat Ghidul fiscal al contribuabililor persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.

Astfel, persoanele fizice care realizeaza venituri din aceste activitati au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), pana la data de 25 mai. Contribuabilii pot obtine informatii detaliate si telefonic, apeland Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor – Call-center, la numarul de telefon 031.403.91.60. Totodata, pe canalul de Youtube ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, sunt disponibile materiale video referitoare la modalitateadecompletare a declaratiei unice pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii.
Fiscul anunta ca nedepunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pana la data prevazuta in legislatia fiscala, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 de lei . Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Veniturile

Potrivit ANAF, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din:

  • inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile din patrimoniul personal;
  • arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal ;
  • inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.
    Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, a caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate. Inchirierea in scop turistic de catre proprietari a camerelor situate in locuintele proprietate personala, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice, reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minimum 24 de ore si maximum 30 de zile intr-un an calendaristic oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.

ANAF mai arata ca venitul brut realizat din contractele de inchiriere de bunuri din patrimoniul personal reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Pentru stabilirea venitului brut, la sumele reprezentand chiria in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
“In termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia privind venitul realizat. In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, incepand cu anul 2021, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului”, potrivit ANAF.
*Ghidul ANAF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole