CIOLACU ANALIZEAZA LIMITAREA PLATILOR CASH – Premierul: „Sunt lucruri indreptatite care au aparut in spatiul public si trebuie gandite si analizate”. Noua lege limiteaza platile la cel mult 10.000 de lei pe zi intre persoanele fizice si la 5.000 lei intre persoanele fizice si comercianti

694

sursa foto: facebook Marcel Ciolacu

Multi romani s-au declarat nemultumiti cu privire la legea privind platile cash. Iar acum premierul Marcel Ciolacu anunta ca va analiza Legea 296/2023. Aceasta prevede, printre altele, ca vor putea fi facute plati de cel mult 10.000 de lei pe zi intre persoanele fizice si de 5.000 lei intre personele fizice si comercianti.

Ciolacu a declarat luni, 6 noiembrie 2023, ca nu stie daca daca modificarea plafoanelor este cea mai buna solutie. Potrivit acestuia, este o problema la micii intreprinzatori, acolo cu platile cash:
„Sa nu se faca cozi interminabile la banca, cred ca nimeni nu-si doreste acest lucru. De aceea vreau sa stau de vorba si cu IMM-urile. Si cred ca pe grupurile de produse, electrocasnice si lucruri necesare in gospodarie, sa nu ingreunam viata oamenilor”.

Premierul a precizat ca masurile privind limitarea platilor cash au fost propuse de ANAF. Ciolacu a precizat ca sunt lucruri intreptatile care au aparut in spatiul public si trebuie gandite si analizate. Insa prioritatea sa este combaterea evaziunii fiscale.

Iata declaratiile facute de premier:

Nu e vorba de renuntare, e vorba sa nu fie lumea afectata. Nu stiu daca modificarea plafoanelor este cea mai buna solutie. Este o problema la micii intreprinzatori, acolo cu platile cash… sa nu se faca cozi interminabile la banca, cred ca nimeni nu-si doreste acest lucru. De aceea vreau sa stau de vorba si cu IMM-urile. Si cred ca pe grupurile de produse, electrocasnice si lucruri necesare in gospodarie, sa nu ingreunam viata oamenilor.
Aceste masuri au fost propuse de o echipa tehnica de la ANAF. Mi s-ar fi parut jenant ca eu, prim-ministru, sa ies si sa critic propunerile unor experti de la ANAF. Nu a fost o propunere politica. Ministrul de Finante a venit si a zis ca avem cea mai mare evaziune din Europa. Vorbim despre ea, dar nu vrem sa luam nicio masura. Echipa tehnica de la ANAF a venit cu aceste propuneri. In acel moment in coalitie nu am vazut nicio voce. Dar trebuie sa ne hotaram ce facem in Romania si in ce directie mergem. Sunt lucruri intreptatite care au aparut in spatiul public si trebuie gandite si analizate. Dar prioritatea mea este combaterea evaziunii fiscale”.

​Iata prevederile Legii 296/2023:

Art. LXIV
Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 3, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 3

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) [„Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.”], se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:
a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana;
b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoana;
c) plati catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.
(2) Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 1.000 lei si, respectiv, de 2.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.
(3) Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 1.000 lei si, respectiv, de 2.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 1.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 2.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar”.

Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4
(1) Operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor livrari ori achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 5.000 lei catre/de la o persoana, pana la data de 31 decembrie 2024, si 2.500 lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2025.
(2) Sunt interzise incasarile si platile fragmentate de la/catre o persoana, pentru operatiunile de incasari/plati in numerar prevazute la alin. (1), cu o valoare mai mare decat plafonul prevazut la alin. (1), precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante sau alte drepturi, primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finantari, dividende, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare decat plafonul prevazut la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform legii.
(4) Operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoane fizice in calitate de asociati/actionari/administratori/persoane fizice/alti creditori exclusiv creditorii institutionali care desfasoara activitati de intermediere financiara prevazute de lege reprezentand imprumuturi, indiferent de natura si destinatia acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plata fara numerar.”
3.Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, art. 42, cu urmatorul cuprins:
„Art. 42
(1) Sumele in numerar aflate in casieria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.”
4.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9
(1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 1.000 lei, respectiv 2.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 1.000 lei, respectiv 2.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
(2) In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 5.000 lei, pana la data de 31 decembrie 2024, si 2.500 lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2025, iar sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar”.

Ultimele articole