10 MILIARDE IN PLUS PENTRU ANTREPRENORI – Guvernul a majorat plafonul garantiilor. Creste numarul beneficiarilor

801

sursa foto: facebook Guvernul Romaniei

Guvernul Ciuca a aprobat Ordonanta prin care se majoreaza cu peste 10 miliarde lei plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului IMM INVEST PLUS.

Astfel, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul schemei de ajutor de stat va creste de la 7,5 miliarde lei la 17,75 miliarde lei, iar numarul beneficiarilor de la 10.704, la 24.786.
Potrivit Executivului, se majoreaza si bugetul schemei de ajutor de stat sub forma de grant la 1,93 miliarde lei, echivalentul in lei a aproximativ 390,32 milioane euro.
Prin noile modificari sunt incluse in categoria beneficiarilor eligibili in cadrul subprogramelor GARANT CONSTRUCT si INNOVATION intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie.

Ajutor de stat

Pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garantiei acordate, pe toata durata de valabilitate a garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioada de maximum 12 luni, se majoreaza pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro pe intreprindere/UAT-uri, respectiv echivalentul in lei a 62.000 euro/intreprindere in cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, si 75.000 euro/intreprindere in cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului si acvaculturii. Respectarea acestor praguri valorice se aplica si in cazul refinantarilor.

Modificarile

De asemenea, ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate in temeiul Cadrului temporar Ucraina, care sunt rambursate inainte de acordarea unor noi ajutoare in temeiul aceluiasi cadru nu vor fi luate in considerare la calculul plafoanelor acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat.
O alta modificare consta in introducerea obligativitatii pentru agentii economici care acceseaza credite de investitii de a prezenta dovada achitarii obligatiilor fiscale restante si altor creante bugetare administrate de organul fiscal central, in situatia in care acestea exista, la momentul solicitarii de garantare.
Prin actul normativ se modifica si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de banci si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modificarea consta in prelungirea termenului conform caruia fiecare creditor informeaza o singura data, cel tarziu pana in data de 05 octombrie 2022 inclusiv, garantul cu privire la creditele garantate de acesta. Luand in considerare termenul de depunere a cererilor de suspendare a obligatiilor de plata de 30 de zile incepand cu 29 iulie a.c. si termenul de solutionare a acestora de 30 de zile de la data depunerii cererii, pentru a putea evalua cererile depuse si a informa garantii, este necesara decalarea termenului de informare a acestora de la 30 august a.c. la 05 octombrie a.c., termenul mentionat anterior nefiind fezabil”
, anunta Guvernul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole