GUVERNUL ORBAN DA BANI – Unde se duc

4289
Guvernul Orban, masuri anti covid

Guvernul condus de Ludovic Orban (foto) da bani.

Executivul a adoptat in sedinta de joi seara mai multe acte normative. Printre acestea se numara Proiectul OUG privind adoptarea unor masuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile in sectorul agro-alimentar sau Proiectul OUG pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvermului nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-Cov-2.

Iata lista actelor normative adoptate:

I. PROIECTE IN ANALIZA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medicii pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19
 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind adoptarea unor masuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile in sectorul agro-alimentar
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvermului nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-Cov-2
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii

II. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovinei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate
 2. PROIECT DE LEGE privind infiintarea Institutului Teologic Crestin dupa Evanghelie ”Timotheus” din Bucuresti
 3. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO)

III. ORDONANTE DE URGENTA

 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
 2. ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri pentru asigurarea resurselor umane necesare institutiilor din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, Ministerului Sanatatii si unitatilor subordonate, unitatilor sanitare si serviciilor de asistenta sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.121/2014 privind eficienta energetica
 4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
 5. ORDONANTA DE URGENTA privind desfasurarea pe perioada starii de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institutii din sistemul justitiei
 6. ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea Acordului de imprumut intre Uniunea Europeana, in calitate de Creditor si Romania, in calitate de Imprumutat, in valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la Bucuresti, la 8 octombrie 2020 si la Bruxelles, la 19 octombrie 2020
 7. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unor termene
 8. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale

IV. HOTARARI

 1. HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020
 2. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene
 3. HOTARARE pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes national, respectiv local si pentru modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
 4. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Nationala a Sarii S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 5. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 6. HOTARARE privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu
 7. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 29 iunie 2020 si la Bucuresti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit in cadrul Facilitatii de cofinantare CSNR dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008
 8. HOTARARE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei
 9. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia mondiala 2020 ” Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite
 10. HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Brasov, Bistrita-Nasaud, Harghita, Sibiu si municipiul Bucuresti
 11. HOTARARE privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numarului de autoturisme necesare desfasurarii activitatilor specifice Autoritatii Electorale Permanente
 12. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii “Port Braila – Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”
 13. HOTARARE privind aprobarea desfiintarii Salii Polivalente situata in Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, judetul Tulcea, in vederea realizarii, pe acelasi amplasament, a obiectivului de investitii ”Construire Sala Polivalenta municipiul Tulcea”
 14. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt
 15. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, judetul Harghita
 16. HOTARARE pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
 17. HOTARARE privind infiintarea pe langa Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” a unei activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea activitatilor de inregistrare sistematica a imobilelor aflate in domeniul public de interes national si in administrarea Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
 18. HOTARARE pentru modificarea pozitiei nr. 26 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 19. HOTARARE privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare, ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii, inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare a unui teren si comasarea acestuia cu alt imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat in urma comasarii, precum si trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 20. HOTARARE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru unele parti ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu
 21. HOTARARE pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Caras-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 22. HOTARARE privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Cojanu Gheorghe din functia publica de prefect al municipiului Bucuresti in functia publica de inspector guvernamental
 23. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre doamna Preda Elena
 24. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de catre doamna Goleac Nicoleta-Matilda
 25. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre domnul Berbeceanu Traian
 26. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre doamna Moiseanu Adina-Claudia
 27. HOTARARE privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii
 28. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societatii Nationale “Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 29. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 30. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 31. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, judetul Calarasi, pozitiile kilometrice: 116+070 – 119+600; 119+700 – 122+270; 122+390 – 126+630; 126+730 – 128+290; 128+390 – 131+700; 131+800 – 132+390 de pe raza localitatilor Perisoru, Stefan cel Mare si Borcea, judetul Calarasi”
 32. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”
 33. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, judetul Dambovita
 34. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a zacamantului de apa minerala terapeutica din perimetrul VIZANTEA-MANASTIREASCA, judetul Vrancea

V. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: „Programul National de consolidare a infrastructurii instantelor” „Cartierul pentru Justitie” – complex urbanistic destinat sediilor unor institutii apartinand sistemului judiciar” „Programul National de consolidare a infrastructurii parchetelor”
 2. MEMORANDUM cu tema: Finantarea in cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apa/apa uzata aflate in stadiu avansat de pregatire
 3. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru actiuni de tip B – Crearea unor capabilitati medicale mobile / formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 si 3 / containere de logistica medicala, in cadrul POIM

VI. INFORMARI

 1. NOTA DE INFORMARE cu tema: Informare privind pregatirea exercitarii dreptului de vot in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
 2. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
 3. INFORMARE privind situatia referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat in contextul pandemiei
 4. NOTA DE INFORMARE cu privire la Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS–CoV-2, aferent POIM AP 9

VII. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 initiative legislativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole