GUVERNUL A LUAT DECIZIILE – Ploaie de ordonante

3858
guvernul orban a adoptat ordonante urgenta

Guvernul a luat deciziile. Executivul condus de Ludovic Orban a adoptat mai multe Ordonante de Urgenta.

Printre acestea se afla Proiectul pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 sau Proiectul cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

Iata lista privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 18 noiembrie 2020:

I. PROIECTE IN ANALIZA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din sectiile de anestezie si terapie intensiva, in contextul riscului de infectie cu coronavirusul SARS-CoV-2
 4. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor victimelor incendiului produs la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, in data de 14 noiembrie 2020

  II. PROIECTE DE LEGI
 5. PROIECT DE LEGE privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19

  III. ORDONANTE DE URGENTA
 6. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 7. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene
 8. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri in domeniul asistentei medicale pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 9. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
 10. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan
 11. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si a imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici

  IV. HOTARARI
 12. HOTARARE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugete locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru finantarea in anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat precum si modificarea si completarea unor acte normative
 13. HOTARARE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, cuprins in Anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006
 14. HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie
 15. HOTARARE privind aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie si a standardelor de acreditare si de evaluare externa periodica in invatamantul preuniversitar
 16. HOTARARE pentru completarea art.5 din Hotararea Guvernului nr.740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor
 17. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componentei, atributiilor si responsabilitatilor Comitetului de masiv si ale Consiliului National al Muntelui
 18. HOTARARE pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara in perioada 2020-2023
 19. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Drum expres Braila – Galati”
 20. HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului „Samankou Maksim”
 21. HOTARARE privind aprobarea licentei de concesiune nr. 13968/2011 a activitatii miniere de exploatare a zacamantului de gnais in perimetrul SIBIU – VALEA RECE, judetul SIBIU incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala EUROFOR 2011 S.R.L.
 22. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de catre doamna Ghita Florela-Antonela
 23. HOTARARE privind stabilirea numarului de bilete de tratament balnear si de recuperare, a conditiilor si modului de acordare, precum si a modului de distribuire sau de decontare a acestora in sistemul pensiilor militare de stat

  V. MEMORANDUMURI
 24. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de actiune pentru perioada 2020-2025, elaborat in vederea executarii hotararii-pilot Rezmives si altii impotriva Romaniei, precum si a hotararilor pronuntate in grupul de cauze Bragadireanu impotriva Romaniei
 25. MEMORANDUM cu tema: Prelungirea mandatului dlui. Alexandru Florescu pentru ocuparea functiei de vicepresedinte al Conducerii Executive a Bancii Internationale de Investitii (BII) pentru perioada 01/01/2021-31/12/2025 si transmiterea, in consecinta, a votului Romaniei catre BII
 26. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de pana la 216 mil. EUR, in vederea sustinerii proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit si modernizarea unor cladiri culturale din Romania
 27. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea ajutorului de stat pentru restructurarea Societatii Complexul Energetic Oltenia SA, in suma de 1.326,7 milioane Euro, in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman, pentru perioada 2021-2025
 28. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea unei scheme de ajutor de stat privind sustinerea sectorului cultural prin acordarea de granturi pentru reluarea activitatii operatorilor culturali afectati de pandemia COVID – 19
 29. MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru actiuni de tip B – Crearea unor capabilitati medicale mobile / formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii COVID-19/spitale modulare/containere de logistica medicala, in cadrul POIM, aprobat in sedinta Guvernului din data de 28 octombrie 2020

VI. INFORMARI

 1. INFORMARE privind pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
 2. NOTA DE INFORMARE privind stadiul implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)
 3. NOTA DE INFORMARE cu tema: Stadiul cererilor de finantare depuse de catre unitati sanitare publice din Municipiul Bucuresti in cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
 4. NOTA DE INFORMARE cu tema: stadiul apelurilor de proiecte dedicate desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARSCoV- 2, in cadrul Programului Operational Competivitate 2014-2020 si al Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020
 5. NOTA DE INFORMARE cu tema: Actualizarea planului anual 2020 de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole