Romania: Consolidare fiscala pentru impozit pe profit

Carmen MAZILU, consultant fiscal Noerr
1339

Dupa mai mult de 4-5 ani de la initierea propunerii din partea mediului de afaceri si indelungi discutii ale forumurilor fiscale cu legiuitorii, inclusiv la nivelul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, la sfarsitul anului 2020 a fost oficializata consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit prin Legea nr. 296/2020.

Este de mentionat ca in domeniul TVA exista reglementari asemanatoare inca din anul 2016, persoanele impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic, dar aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, putand opta sa fie tratate ca un grup fiscal unic pentru TVA.

Initiativa legislativa privind consolidarea fiscala pentru impozit pe profit completeaza cadrul legislativ privind reglementarea a anumitor aspecte ce tin de functionarea societatilor de tip holding si are scopul de a stimula crearea si dezvoltarea acestora, de a creste investitiile straine in Romania, de a incuraja repatrierea capitalului autohton, de a elimina dezavantajele competitive ale grupurilor de persoane juridice romane in fata grupurilor stabilite in state precum Olanda, Cipru, Luxemburg, Franta, Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, etc. si intr-un cuvant de a plasa Romania pe harta jurisdictiilor fiscale prietenoase din Europa de Sud-Est.

Decizia de constituire a unui grup fiscal pentru impozit pe profit sau de intrare si/sau iesire din grup este supusa unor reguli pe care le vom aminti in continuare si poate avea implicatii fiscale pe termen lung, astfel incat ea trebuie cantarita si analizata foarte bine inainte de a implementare.

Cum functioneaza grupul fiscal pentru impozit pe profit?

Consolidarea este posibila doar in cazul societatilor romanesti si societatilor cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene intre care exista detineri ale drepturilor de vot sau participatii la capital, directe sau indirecte, de cel putin 75%. Conditia de detinere trebuie sa fie indeplinita pentru o perioada neintrerupta de 1 an, anterioara inceperii perioadei de consolidare fiscala. Membrii grupului trebuie sa fie platitori de impozit pe profit, care aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit, care au acelasi an fiscal si care nu se afla in dizolvare sau lichidare.

Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala este de minim 5 ani. Cererea privind optiunea de aplicare a consolidarii fiscale trebuie depusa cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale. Sistemul de consolidare fiscala se aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

Grupul fiscal va trebui sa desemneze un membru al grupului ca persoana responsabila pentru depunerea tuturor declaratiilor de impozit pe profit si plata impozitului pe profit in numele grupului.

Reguli de calcul a impozitului pe profit consolidat

Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

In scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, persoana responsabila este obligata sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup, inclusiv pe cele ale persoanei responsabile.

Este important de mentionat ca pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala se recupereaza de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia si numai dupa iesirea din grup, presupunand ca aceste pierderi nu au expirat.

Persoana responsabila este obligata sa depuna o declaratie anuala consolidata privind impozitul pe profit in care raporteaza rezultatele intregului grup fiscal si este responsabila pentru plata impozitului pe profit calculat pentru intregul grup fiscal. Declaratia anuala privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator/pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

Fiecare membru al grupului trebuie sa se supuna controlului fiscal competent si sa raspunda separat si in solidar pentru plata impozitului pe profit datorat de grupul fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal.

Atentie la iesirea unui membru din grupul fiscal

In cazul in care conditiile de apartenenta la grupul fiscal nu mai sunt indeplinite de un membru al grupului fiscal, inainte de expirarea perioadei minime de 5 ani, acesta din urma calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, incepand cu trimestrul urmator celui in care cel putin una dintre conditii nu mai este indeplinita. Pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare, membrul grupului recalculeaza impozitul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere), daca este cazul, stabilite de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile. Membrul care iese din grup are obligatia declararii si platii impozitului pe profit.

De asemenea, persoana responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative.

Prevederile referitoare la recalcularea impozitului pe profit nu se aplica in urmatoarele situatii:

  1. vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la unul dintre membrii grupului, cu conditia ca, drept urmare a acestei operatiuni, detinerea sa scada sub 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
  2. dizolvarea, potrivit legii, a unui membru al grupului;
  3. iesirea unui membru al grupului ca urmare a operatiunilor de reorganizare (fuziuni, divizari totale, divizari partiale, transferuri de active si achizitii de titluri de participare).

Membrul care iese din grup in situatiile de mai sus, este verificat de organul fiscal competent pentru efectuarea inspectiei fiscale.

Reguli privind preturile de transfer

Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana responsabila.

Avantaje si dezavantaje

Avantajul principal in aplicarea sistemului de consolidare fiscala pentru impozitul pe profit este in materie de fluxuri de numerar, ca urmare a posibilitatii de compensare a pierderilor fiscale realizate de unii dintre membrii grupului cu profiturile realizate de alti membri, ceea ce conduce la plata unui impozit pe profit diminuat la nivel de grup.

Pe de alta parte, legiuitorul nu a reglementat modul de decontare intre membrii grupului a impozitului pe profit platit astfel incat sa se distribuie intre acestia eventualele avantaje de fluxuri de numerar generate de consolidare.

Desi membrii grupului nu vor mai depune declaratiile de impozit pe profit si nu vor mai plati impozitul pe profit, aceasta atributie revenind persoanei responsabile desemnata de grup, membrii grupului tot vor fi nevoiti sa isi faca un calcul individual de impozit pe profit si sa completeze declaratia anuala de impozit pe profit pe care apoi sa o transmita responsabilului.

Pierderile fiscale inregistrate de membrii grupului inainte de perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala nu pot fi recuperate la nivel de grup, ci doar individual de fiecare membru, din profiturile proprii si doar dupa iesirea din grup. Avand in vedere ca pierderile fiscale se pot recupera pe o perioada de 7 ani, iar consolidarea se aplica pentru minim 5 ani, este posibil ca aceste pierderi fiscale sa nu poata fi recuperate daca membrul respectiv, dupa iesirea din grup, nu realizeaza suficient profit care sa compenseze pierderile neexpirate.

Un alt dezavantaj este cel al consecintelor fiscale generate de neindeplinirea (culpabila am zice noi) a conditiilor de apartenenta la grupul fiscal in perioada minima de consolidare fiscala, respectiv recalcularea impozitului pe profit la nivelul membrilor si aplicarea de dobanzi si penalitati de intarziere.

Nu in ultimul rand, in mod neasteptat, legiuitorul a ales sa impuna membrilor unui grup fiscal sa includa in dosarul privind preturile de transfer intocmit de acestia, tranzactiile derulate cu persoane afiliate, membre ale aceluiasi grup. Aceasta cerinta adauga la costurile de conformare fiscala angajate de membrii grupului in conditiile in care, cel putin la nivelul grupului, tranzactiile desfasurate intre acestia au un efect neutru.

Concluzii

Desi putem identifica la prima vedere cateva dezavantaje in aplicarea sistemului de consolidare fiscala pentru impozitul pe profit, suntem de parere ca majoritatea sunt mai mult de ordin administrativ, ele fiind compensate de avantajele generate in zona fluxurilor de numerar.

De asemenea, introducerea conceptului de consolidare fiscala reprezinta un pas important in modernizarea legislatiei locale avand ca scop crearea si dezvoltarea holding-urilor romanesti, cresterea investitiilor straine in Romania si repatrierea capitalului autohton.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole