ANUNT DE LA PALATUL VICTORIA –Deciziile luate de Ludovic Orban

4520
sedinta guvern

foto: facebook Guvernul Romaniei

Anunt de la Palatul Victoria, acolo unde a fost sedinta de guvern. Executivul condus de Ludovic Orban (foto) a adoptat mai multe acte normative.

Iata actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 12 noiembrie 2020:

I. PROIECTE IN ANALIZA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru suspendarea, modificarea si completarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri in domeniul asistentei medicale pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si a imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici
 5. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind adoptarea unor masuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile in sectoarele agricultura si industrie alimentara
 6. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri pentru proiectele de regenerare urbana finantabile din fonduri externe nerambursabile
 7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei si distributiei de energie termica in sistem centralizat, din surse regenerabile mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz, energie geotermala

II. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reteaua Europeana a Consiliilor Europene de Mediu si Dezvoltare Durabila (EEAC) si aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

III. ORDONANTE DE URGENTA

 1. ORDONANTA DE URGENTA privind masuri in domeniul Registrului Comertului

IV. HOTARARI

 1. HOTARARE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
 2. HOTARARE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025
 3. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Galati
 4. HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind incalcarea regulilor de circulatie”
 5. HOTARARE privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite
 6. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ” Vlasca” al judetului Giurgiu
 7. HOTARARE privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2020 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.
 8. HOTARARE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesar desfasurarii activitatilor specifice de catre Compania Nationala Loteria Romana S.A.
 9. HOTARARE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesar desfasurarii activitatilor specifice de catre Societatea Nationala Plafar S.A.
 10. HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei Judetene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publica
 11. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zacamantului de granodiorit pentru constructie din perimetrul PIETROASA-VALEA LAZULUI, judetul Bihor
 12. HOTARARE privind modalitatea de calcul a chiriei acordate ca despagubire pentru bunurile neconsumptibile rechizitionate, din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare
 13. HOTARARE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021
 14. HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Timisoara din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
 15. HOTARARE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 16. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Cluj de catre domnul Budai Bela
 17. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de catre domnul Macrea Rares
 18. HOTARARE privind numirea domnului Gyorke Zoltan in functia publica de subprefect al judetului Cluj
 19. HOTARARE privind aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie si a standardelor de acreditare si de evaluare externa periodica in invatamantul preuniversitar
 20. HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
 21. HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie
 22. HOTARARE privind modificarea codului de clasificare pentru bunul imobil ,,Pasaj superior km 377+131” aflat in domeniul public al statului si trecerea acestui bun din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor si concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ,,C.F.R.”- S.A., in domeniul public al municipiului Blaj, judetul Alba
 23. HOTARARE pentru aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturala) zona Cumpana – mal stang Canal Dunare – Marea Neagra intre km 56+989 (km 7+421 navigatie) si km57+217 (km 7+193 navigatie)”
 24. HOTARARE pentru aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul retelelor si sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esentiale
 25. HOTARARE privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenta pentru titei si /sau produse petroliere a caror constituire revine titularilor obligatiilor de stocare in vederea mentinerii acestora in anul 2021
 26. HOTARARE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
 27. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 755 din 10 septembrie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, precum si pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

V. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.Aprobarea propunerilor finale de catre Guvern
 2. MEMORANDUM cu tema: acordarea unui ajutor de exploatare si a unui ajutor de investitii, exceptate de la obligatia notificarii, Societatii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” – S.A., pentru anii 2021-2023
 3. MEMORANDUM cu tema: oportunitatea elaborarii unei scheme de ajutor de stat privind oferirea unor granturi in vederea acoperirii partiale a pierderilor intreprinderilor din domeniul turismului (structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii de turism), a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID 19.

VI. INFORMARI

 1. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
 2. NOTA DE INFORMARE cu tema: Actualizarea planului anual 2020 de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole